Husk årsmøtet torsdag 26. november!

Trysil Høyre holder sitt årsmøte torsdag 26. november kl. 18.00 hos Trysil mat & catering i Løkjavegen 2.

Sakliste:

  1. Åpning, godkjenning av innkalling og sakliste
  2. Valg av møteleder, sekretær og representanter til å underskrive protokollen.
  3. Styrets årsberetning (inkludert kommunestyregruppas beretning)
  4. Revidert regnskap
  5. Valg av nytt styre samt utsendinger til Hedmark Høyres årsmøte. Hedmark Høyres årsmøte er 12.-13. februar 2016 på Elverum. Trysil skal velge 3 delegater på sitt årsmøte i tillegg til 3 selvskrevne. (De selvskrevne er leder, gruppeleder og varaordfører)
  6. Kontingent (Minstesats er fastsatt til 400,- av Høyres Landsmøte)
  7. Innkomne saker
  8. Avslutning

Velkommen til årsmøte!

Vi minner om vilkårene for å ha stemmerett på årsmøtet: Det er kun medlemmer som har vært medlem i 1 mnd og som har betalt sin kontingent ved møtestart, som har stemmerett på årsmøte. De som er medlemmer i Unge Høyre og har betalt kontingenten sin dit har stemmerett.

«Du er hva du gjør»

Under overskriften “Du er hva du gjør” i leserinnlegg i Østlendingen 11/9, går Arbeiderpartiets Gry Eriksen løs på noen av Trysil Høyres forslag til vedtak i enkelte næringspolitiske saker i perioden som har vært. Jeg gir Eriksen helt rett i overskriften: “Du er hva du gjør”. Ellers er hennes innlegg en feilaktig fremstilling av Høyres oppfatning i disse sakene. Jeg foreslår at Eriksen har mer fokus på eget partis politikk enn på vår. Det blir gjerne riktigere da.

Fortsett å lese