Hjem

Lurer du litt på hva vi i Trysil Høyre står for? Hvorfor er det viktig å bruke stemmeretten til høsten, og kanskje stemme på Høyre?

I september er det valg, både her i kommunen og til fylkestinget. Da kan du bestemme hvem som har de beste svarene på dine hjertesaker.

Les programmet vårt. Vi håper at du finner gode svar i Trysil Høyres politikk!

Last ned programmet

Husk årsmøtet torsdag 26. november!

Trysil Høyre holder sitt årsmøte torsdag 26. november kl. 18.00 hos Trysil mat & catering i Løkjavegen 2.

Sakliste:

  1. Åpning, godkjenning av innkalling og sakliste
  2. Valg av møteleder, sekretær og representanter til å underskrive protokollen.
  3. Styrets årsberetning (inkludert kommunestyregruppas beretning)
  4. Revidert regnskap
  5. Valg av nytt styre samt utsendinger til Hedmark Høyres årsmøte. Hedmark Høyres årsmøte er 12.-13. februar 2016 på Elverum. Trysil skal velge 3 delegater på sitt årsmøte i tillegg til 3 selvskrevne. (De selvskrevne er leder, gruppeleder og varaordfører)
  6. Kontingent (Minstesats er fastsatt til 400,- av Høyres Landsmøte)
  7. Innkomne saker
  8. Avslutning

Velkommen til årsmøte!

Vi minner om vilkårene for å ha stemmerett på årsmøtet: Det er kun medlemmer som har vært medlem i 1 mnd og som har betalt sin kontingent ved møtestart, som har stemmerett på årsmøte. De som er medlemmer i Unge Høyre og har betalt kontingenten sin dit har stemmerett.

Gry Eriksen (Ap): snakk om egen politikk i stedet for Høyres!

I leserinnlegg i Lokalavisa 10/9 bruker Gry Eriksen atter spalteplass på å snakke om Høyres politikk og ikke sin egen. Igjen er vårt forslag at hun holder seg til sin egen politikk. Det blir gjerne riktigst da.

(mer…)

«Du er hva du gjør»

Under overskriften “Du er hva du gjør” i leserinnlegg i Østlendingen 11/9, går Arbeiderpartiets Gry Eriksen løs på noen av Trysil Høyres forslag til vedtak i enkelte næringspolitiske saker i perioden som har vært. Jeg gir Eriksen helt rett i overskriften: “Du er hva du gjør”. Ellers er hennes innlegg en feilaktig fremstilling av Høyres oppfatning i disse sakene. Jeg foreslår at Eriksen har mer fokus på eget partis politikk enn på vår. Det blir gjerne riktigere da.

(mer…)

Hvorfor vil jeg bli ordfører?

Jeg er utrolig stolt av at jeg får være ordførerkandidat i bygda mi!!

Jeg er oppriktig glad i bygda mi og ønsker at bygda mi skal bestå som egen kommune framover, både med et sterkt sentrum og oppegående grender.

(mer…)

Appell fra Lars Lillebo Tøraasen

Hva definerer en kommune? Er det dens natur? Hvor høgt fjellet er, hvor store skoga er, hvor lang elva er? Er det definert ved to skistaver på et skilt satt opp langs riksvegen? Eller er det faktisk folkene som bor der som definerer kommunen.

(mer…)

Sikre en god skole!

For Høyre har det alltid vært viktig å satse på skolen. Vi mener at kunnskap og mestring er det beste grunnlaget for utvikling både for den enkelte av oss og for samfunnet. Trysil Høyre sier i programmet at vi i dag har en skolestruktur som ivaretar elevenes behov.

(mer…)

Næringsutvikling: Dette må kommunen huske!

Arbeidsplasser er nøkkelen til bosetting, trivsel og gir mening i hverdagen. For å sikre eksisterende arbeidsplasser og få til nye må kommunen tilrettelegge for og ønske

(mer…)

Petrine Harabrenna skal stemme ved valget

De borgerlige beklager og presiserer

I leserinnlegg i dagens Østlendingen viser ordfører Ole Martin Norderhaug til en uttalelse fra de borgerlige partiene i Lokalavisa 3/9. Sitatet i seg selv er korrekt gjengitt i avisen, og det er ingen grunn til å bebreide journalisten for sitatfusk:

(mer…)

Konkurranseutsetting – Det er farli` det!

Det mener Fagforbundet i Trysil, som med innlegg på sosiale medier og reportasjer i avisene råder sine medlemmer til ikke å stemme Høyre.

(mer…)